De fundingsronde is succesvol gesloten

Afgelopen januari sloten we binnen 72 uur onze eerste fundingsronde af, waarbij 2540 investeerders 4.000.000 euro in Boerschappen investeerden.

Met dat geld hebben we Boerschappen klaargezet voor nog véél verdere opschaling. In de tussentijd is Boerschappen nóg relevanter geworden dan het al was; en daarom willen we nu nóg meer vaart maken met onze missie, voeding die voedt uit een keten die deugt. Daarom stellen Stéphanie en Stijn 1.000.000 aandelen beschikbaar voor investeerders, waarvan de opbrengst direct aan Boerschappen toekomt. Investeer jij mee in een bewezen nieuw voedselsysteem?

Lees verder

Waarom we geld ophalen?

Nee, het geld van januari is niet op. Boerschappen wil op middellange termijn een breedgedragen coöperatie worden met nog véél meer ambassadeurs.

Momenteel hebben Stéphanie en Stijn nog bijna 88% van de aandelen in bezit. Dat komt niet overeen met een breedgedragen coöperatie, en dús is het logisch dat er aandelen worden overgedragen naar nieuwe aandeelhouders, waarvan de opbrengst volledig ten goede aan Boerschappen komt.

Omdat er een aantal grotere impact-investeerders instappen in deze periode, hebben we bovendien het hele clubje van accountants, fiscalisten en advocaten weer over de vloer. En daarom is dit een logisch moment om degenen die graag willen instappen de ruimte te geven hiervoor.

Maar, we zien óók kansen én risico's in de markt en daarom willen we investeren in onze winstgevendheid, vooral richting een recessie toe. Vandaar ook dat we liever nú extra investeren en die investeringen kunnen gebruiken voor extra omzet én reductie van operationele kosten.

Wat gaan we met het geld doen?

Groeien. Onze ambitie om in 2025 naar zo'n €30 miljoen te groeien is onverminderd sterk. Met groei komt pas échte impact en groei biedt ook financiële voordelen, zoals een mooi rendement voor onze aandeelhouders. 

Verbreding van afzet. Wij gaan diverse verkoop portalen opzetten om een bredere doelgroep te kunnen voorzien van producten. Onze kern blijft hetzelfde. 

 Efficiëntie en automatisering. We kunnen veel meer laten doen door software en mechanisering in onze fulfillment. Dat kost op korte termijn geld, maar levert al heel snel geld óp en draagt het bij ons ons financieel rendement.

Onze missie

Wij willen samen met jou laten zien dat het wél kan; een voedselketen die deugt voor alles én iedereen die erin betrokken is. En dus ook de bodem, biodiversiteit, lucht en water.

In onze statuten staat het heel helder omschreven. Het is onze missie om bij te dragen aan een gezonde levensstijl van onze klanten door gezond en voedingsrijk voedsel te leveren. En bovendien een positieve bijdrage te leveren aan de transitie richting regeneratieve landbouw. In de tussentijd maken we het leuk en eenvoudig om met de seizoenen mee te koken en vertellen we ál die mooie verhalen van onze boeren.

Een coöperatie

Geen hijgerige investeringmaatschappijen, banken, fondsen en exit-strategieën. Maar óók geen trage beslissingstrajecten, ellenlange vergaderingen en stroperige toekomstplannen.

Toen wij begin 2022 van Boerschappen B.V. een coöperatie maakten, werd het meteen heel erg duidelijk waar we voor staan: het ontwikkelen van een toekomstbestendig bedrijf met een zeer zuiver kompas. Maar wél snel, wendbaar, zonder politiek en zéér marktgericht. Ambitieus als een scale-up, maar compleet zonder ambitie om ooit te verkopen. Nee, Boerschappen is er voor de lange termijn. En precies dát zorgt ervoor dat we onze aandacht op de juiste zaken kunnen richten.


Deze impact-ondernemers stappen in

"Vanuit verschillende disciplines dragen wij graag bij aan Boerschappen. Boerschappen is een bijzonder bedrijf dat tegen alle economische regels in, heel snel groeit en haar missie als grootste voorwaarde stelt in alle onderhandelingen."

Die kracht, sinds de start, is aanstekelijk voor heel veel investeerders en daarom ook een gigantische magneet voor kapitaal met impact als speerpunt. Anne-Marchien investeert, vanuit haar Family Fund, met een héle sterke focus op regeneratieve landbouw én dus impact. Rob investeert vanuit creatieve- en technologische kansen, én dus groei. Stijn denkt én investeert mee om van Boerschappen een financieel solide en toekomstbestendig bedrijf te maken.
Reserveer aandelen

Veelgestelde vragen

We beantwoorden hieronder de meest gestelde vragen.

In deze tweede sharefundingronde worden er 1.000.0000 euro aan certificaten aangeboden. Deze komen bij de oprichters Stijn en Stéphanie vandaan. Momenteel hebben Stéphanie en Stijn nog bijna 88% van de aandelen in bezit. Dat komt niet overeen met een breedgedragen coöperatie, en dús is het logisch dat er aandelen worden overgedragen naar nieuwe aandeelhouders, waarvan de opbrengst volledig ten goede aan Boerschappen komt. Dit betekent dat bestaande aandeelhouders niet verwateren. 
De waarde van de aandelen is toegenomen naar €1,04 per aandeel door te toename van het eigen vermogen uit de eerste sharefundingronde.
Download hier ons pitch deck. Daar lees je alles over onze toekomstplannen

Vanaf 24 november a.s. kun je investeren en mede-eigenaar worden van Boerschappen (of extra aandelen bijkopen), dit kan al vanaf €260,-. Sinds 11 november is de voorinschrijving gestart en krijgen jullie de mogelijkheid om aandelen te reserveren, die vanaf 24 november verzilverd kunnen worden. Als het animo voor deze reserveringen groter blijkt dan het aantal beschikbare aandelen zal reservering niet mogelijk zijn en spreken we van een first- come-first-serve op 24 november. 
Reserveer zo spoedig mogelijk je aandelen en blijf als een van de eerste op de hoogte van de ontwikkelingen.
Op basis van de verschillende bedrijfswaarderingsmethodieken was de waardering van de Boerschappen Coöperatie vastgesteld op €28,8 miljoen. 
Met de sharefundingronde van januari 2022 is er €3,3 miljoen opgehaald. Dit brengt de pre-money waardering van de Boerschappen Coöperatie naar €32,1 miljoen. 
De waarde per aandeel is toegenomen naar €1,04. Via deze link bekijk je het waarderingsrapport en onderliggende cijfers.
Nee, het geld van januari is niet op. Boerschappen wil op middellange termijn een breedgedragen coöperatie worden met nog véél meer ambassadeurs. 
Momenteel hebben Stéphanie en Stijn nog bijna 88% van de aandelen in bezit. Dat komt niet overeen met een breedgedragen coöperatie, en dús is het logisch dat er aandelen worden overgedragen naar nieuwe aandeelhouders, waarvan de opbrengst volledig ten goede aan Boerschappen komt.
Omdat er een aantal grotere impact-investeerders instappen in deze periode, hebben we bovendien het hele clubje van accountants, fiscalisten en advocaten weer over de vloer. En daarom is dit een logisch moment om degenen die graag willen instappen de ruimte te geven hiervoor. Maar, we zien óók kansen én risico's in de markt en daarom willen we investeren in onze winstgevendheid, vooral richting een recessie toe. Vandaar ook dat we liever nú extra investeren en die investeringen kunnen gebruiken voor extra omzet én reductie van operationele kosten.
Je kunt binnenkort een certificaat kopen in de Boerschappen Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) kopen. Een certificaat zou je kunnen zien als een aandeel, echter noem je dit binnen een Coöperatie een certificaat. De certificaten geven jou als investeerder namelijk economisch recht binnen de Coöperatie, dit betekent dat je mede-eigenaar bent en meeprofiteert van de waardestijging en ook meedeelt in de dividenduitkering op het moment dat de Coöperatie dit uitkeert. 
Alvorens er dividend uitgekeerd wordt dient eerst het bestuur van de Coöperatie te besluiten hoeveel procent van de winst geherinvesteerd wordt en welk gedeelte gealloceerd wordt als dividenduitkering. 
Aan de certificaten is geen stemrecht verbonden. De certificaten zijn gedigitaliseerd op het platform van Eyevestor. Door deze digitalisatie wordt investeren en verhandelen laagdrempelig zonder tussenkomst van notaris. Op Eyevestor heten alle vormen aandelen Eyecons. 
Investeren brengt risico’s met zich mee. Investeer dus alleen als je de financiële ruimte hebt om het geld te kunnen verliezen. Je loopt verder geen risico en als investeerder berusten er geen andere (toekomstige) verplichtingen op je.
Certificaten kopen kan vanaf 24 november aanstaande. Boerschappen maakt het mogelijk om digitaal mede-eigenaar te worden via het Eyevestor platform. Eyevestor is een online sharefunding platform waar organisaties hun eigen vermogen kunnen plaatsen, digitaliseren en verhandelen. Sharefunding betreft het ophalen van groeikapitaal via eigen vermogen. Het bedrijf krijgt hiermee meer bezit en gaat geen schulden aan, naast dat de financiële middelen mogelijkheid geven tot snellere groei. 
Op jouw persoonlijke pagina op het Eyevestor platform kun je in je dashboard (overzicht) bijhouden hoeveel certificaten (aandelen) je hebt in Boerschappen. Per transactie krijg je ook een e-mail ter bevestiging van je aankoop en een transactiecertificaat welke fungeert als bewijs. In je account kan je al jouw transacties en details per transactie terugvinden. Op Eyevestor worden de digitale certificaten in Boerschappen Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) eyecons genoemd.
Boerschappen Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) is nu op €32.1 miljoen gewaardeerd (de zogenaamde 'pre-money' waarde). In de eerste ronde dit jaar was de pre- money waardering €28,8 miljoen, tel hier het opgehaalde bedrag van €3,3 miljoen euro wat €32,1 miljoen euro maakt. Met het geld dat Boerschappen in deze investeringsronde wilt ophalen, (€1.000.000), komt de waarde op €33.6 miljoen uit (de 'post-money' waarde). 
De uiteindelijke prijs per certificaat wordt berekend door de uiteindelijke bedrijfswaarde te delen door het aantal uitstaande certificaten. In dit geval 32.1 miljoen euro te delen door 31.800.000 certificaten maakt de prijs €1,04 per aandeel. Op dit moment zijn 27.750.000 certificaten in bezit van Stijn en Stéphanie, 50.000 aandelen zijn gealloceerd aan collega’s, en 1.000.0000 euro aan certificaten worden aangeboden tijdens deze sharefunding ronde. Een inleg van 260 euro levert dus 250 certificaten op.
Nee. Het platform Eyevestor rekent 2,5% met een minimum van €1 per transactie. De verkoper, in dit geval Boerschappen, betaalt deze transactiekosten. Bij het kopen van certificaten ter waarde van €1.000 betaalt Boerschappen dus €25. 
Als je besluit om je certificaten te gaan verkopen, betaal jij als verkopende partij de transactiekosten. Dan betaal jij dus 2,5% met €1 minimum per transactie over je verkoop. De koper betaalt wederom niets. 
Verder rekent Eyevestor geen kosten aan gebruikers en accountholders.
Nee. Los van de €1 ,04 per certificaat die via het Eyevestor-platform in rekening wordt gebracht, vraagt Eyevestor geen bewaarkosten of andere kosten of verplichtingen. 
Wat betreft aansprakelijkheid; die is er niet voor jou. Als je investeert, koop je één of meer aandelen van Boerschappen Coöperatie U.A. En met name de U.A. (Uitgesloten van Aansprakelijkheid) bepaalt dat je letterlijk uitgesloten bent van aansprakelijkheid. 
Wanneer wij – Stijn en Stéphanie -, als bestuur van de Coöperatie, er een potje van maken, kunnen wij bijvoorbeeld in geval van een faillissement bestuurlijk aansprakelijk gesteld worden door de curator/schuldeisers. Maar wees gerust; Boerschappen heeft goede- en solide adviseurs die ons begeleiden en controleren. Aandeelhouders die nu investeren kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor wat dan ook wanneer dan ook.
Het platform van Eyevestor biedt de mogelijkheid om op ieder moment van de dag een export te draaien van jouw transactie(s) (investering). Op 1 januari van het nieuwe jaar kun je ook een jaaroverzicht exporteren vanuit Eyevestor. Dit biedt een overzicht van hoe veel certificaten je hebt in welk bedrijf en tegen welke waarde. Deze informatie zou je bijvoorbeeld voor je eigen administratie of belastingaangifte kunnen gebruiken. Voor vragen met betrekking tot administratie kun je terecht bij support@eyevestor.com
De waarde van de certificaten valt in Box 3 (vermogen). In box 3 geldt een zogeheten heffingsvrije vermogensvoet van minimaal € 50.650 in 2022 (en € 101.300 als je een fiscale partner hebt). Zie ook deze link. Als de waarde van de certificaten boven het heffingsvrije vermogen uitkomt, zul je hier belasting over moeten betalen. Dit is 30% over het gemiddelde rendement. Hoeveel het gemiddelde rendement is, hangt af van in welke schijf je met jouw vermogen valt (dat boven het heffingsvrije deel uitkomt). Op de website van de Belastingdienst vind je hier meer over.
Dat kan zeker. Maak in eerste instantie op het Eyevestor-platform een gebruiker aan onder je persoonlijke naam. Betaal bij de investering met je zakelijke bankrekening, later kun je in het platform van Eyevestor jouw gegevens over zetten naar de geïnvesteerde vennootschap. Bij vragen kun je contact opnemen met support@eyevestor.com 
Belastingtechnisch hangt het van je situatie af. Algemeen genomen is de opbrengst van je belegging belastbaar binnen de vennootschapsbelasting. Zowel ontvangen dividenden als gerealiseerde meerwaarde vormen belastbare inkomsten voor de B.V. en worden belast met vennootschapsbelasting.  Deze vennootschapsbelasting bedraagt in 2022 15% tot een winst van € 395.000, daarboven 25,8%.  
Bij de uitkering van de dividenden wordt dan ook voorheffing ingehouden die als voorschot op de verschuldigde vennootschapsbelasting verrekend kan worden.
Ja. De Coöperatie U.A. (Uitgesloten Aansprakelijkheid) is een Nederlandse entiteit, opgericht en gepasseerd bij Smeets & Weijmer Notarissen te Goirle en vallen onder de Nederlands wetgeving. De sharefunding van Boerschappen wordt aangemeld bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Dit document wordt later met je gedeeld en op het Eyevestor platform kun je vanaf 24 november de documenten downloaden voordat je investeert.